Friday, 2 December 2011

Kata sendi nama "pada" dan "kepada"

Kata sendi nama “pada”

Kata sendi nama pada berfungsi untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat; dan digunakan juga dalam ungkapan ada pada untuk manusia dan haiwan.

A. Penggunaan kata sendi nama pada untuk menunjukkan keterangan waktu dapat dilihat dalam ayat-ayat berikut.

1.  Dia akan pergi ke Ipoh pada waktu petang.
2.  Pada bulan depan, saya akan balik ke kampung.

B. Seterusnya, penggunaan kata sendi nama pada bagi perbuatan sesuatu kerja dapat dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.

1.  Jadual  bertugas telah ditampal pada papan kenyataan.
2.  Puan Salmi sedang mengganti tali pada ampaian.